Slovesa se 4. pádem – jak je správně používat v business prostředí

V němčině se některá slovesa pojí se 4. pádem. Na rozdíl od češtiny, kde namísto toho dáváme 3. nebo 2. pád. Pojďme se společně podívat, která slovesa to jsou, a jak je z pohledu business němčiny správně používat.

Slovesa se 4. pádem + příklady, jak je použít v pracovním prostředí: 

FRAGEN – ptát se 

Fragst du den Kunden? Zeptáš se toho zákazníka?

Zuerst muss ich meinen Chef fragen. Nejdříve se musím zeptat mého šéfa.

Darf ich dich/Sie etwas fragen? Smím se tě/Vás něco zeptat?

Sloveso „fragen″ se pojí se předložkou „nach″.
↓↓↓

„Jemanden nach etwas/ jemandem fragen= někoho na něco/ někoho ptát.
↓↓↓

Der Chef hat nach dir gefragt= Šéf se na tebe ptal.

Wen soll ich nach dem Budgetplan fragen? Koho se mám zeptat na plán rozpočtu?

Er fragte nach dem Liefertermin. Ptal se na termín dodání.

Er fragte nach den Zahlungsbedingungen. Ptal se na platební podmínky.

VERSTEHEN – rozumět 

Ich habe Sie nicht verstanden, könnten Sie es bitte wiederholen? Nerozuměla jsem Vám, mohl byste to prosím zopakovat?

Ich verstehe die Entscheidung meines Chefs nicht. Nerozumím rozhodnutí mého šéfa.

Haben Sie mich verstanden? Rozuměl jste mi?

ANRUFEN – zavolat

Können Sie mich bitte anrufen? Můžete mi prosím zavolat?

Wen soll ich anrufen? Komu mám zavolat?

Ich habe Sie letzte Woche angerufen, aber ich konnte Sie nicht erreichen. Minulý týden jsem Vám volala, ale nemohla jsem Vás zastihnout.

Už umíme tři slovesa, která jsou VŽDY SE 4. pádem→ FRAGEN- VERSTEHEN- ANRUFEN→ jdeme na poslední dvě? 🙂


BERATEN – poradit

Ich berate Sie gerne. Ráda Vám poradím.

Wir beraten Sie in unserem Geschäft kostenlos. Poradíme Vám v našem obchodě zdarma.

Sloveso „beraten″ se pojí se předložkou „über″.

↓↓↓

„(po)radit se s někým o něčem″
↓↓↓

sich mit jemandem über etwas beraten

Ich muss mich darüber mit meinem Kollegen beraten. Musím se o tom poradit se svým kolegou.

Vorsicht! Pozor! Toto sloveso se nečasuje pravidelně:

 • ich berate= já radím, poradím
 • du berätst= ty radíš, poradíš
 • er berät= on radí, poradí
 • wir beraten, ihr beratet, sie beraten

! U některých sloves se často ve 2. a 3. osobě jednotného čísla přehlasuje kmenová samohláska a beraten patří mezi ně! 

Další slovesa se 4. pádem:

einladen +4. pád = pozvat 
abholen + 4. pád
= vyzvednout koho
kennen lernen + 4. pád = seznámit se s 
vergessen + 4. pád = zapomenout na
erreichen + 4. pád = zastihnout koho
besuchen + 4. pád = navštívit koho
zurückrufen + 4. pád = zavolat zpět komu
sich entscheiden + 4. pád = rozhodnout se 
sich weiterentwickeln + 4. pád = dále se rozvíjet 
sich vorstellen + 4. pád = představit se 
sich hocharbeiten + 4. pád = vypracovat se 


3. nebo 4. pád? Doplňte zájmena v příslušném tvaru: 

 1. Rufen Sie ____ (ich) bitte zurück.
 2. Wann besuchen Sie ____ (uns)?
 3. Gefällt ____ (Sie) der neue Job?
 4. Haben Sie ____ (der Kunde) schon geantwortet?
 5. Holen Sie ____(der neue Kollege) ab?
 6. Erinnern Sie ____ (ich) an den Termin?
 7. Es freut ___ (ich) Sie kennen zu lernen.
 8. Ich konnte ___ (Sie) leider nicht früher Bescheid geben.
 9. Wir konnten ___ (ihr) am Freitag nicht mehr erreichen.
 10. Ich wollte ___ (Sie) noch fragen, ob Sie nächste Woche in Prag sind.

 

Doufám, že se vám tyto slovesa a příklady budou hodit. 🙂 Pokud máte otázky, pište je do komentářů.

Kam dál?

Stáhněte si zdarma TEST: „Jste připraveni na pohovor v němčině?“ a zjistěte během krátké chvíle, jak umíte reagovat na časté otázky u pohovoru. Součástí testu jsou podklady v PDF formě – 36 nejčastějších otázek u pohovoru v němčině.

Je nadšená lektorka němčiny. Několik let pracovala u firem v Německu a v Rakousku. Dnes žije ve Vídni a miluje předávat své nabyté pracovní a jazykové zkušenosti dál. Vede online lekce němčiny přes Skype a pomáhá ostatním lidem v cestě za jejich pracovním snem.

Andrea je autorka e-booku Business němčina- Přijímací pohovor. Ukazuje lidem, jak se připravit na přijímací pohovor a úspěšně ho zvládnout.

Více informací o Andree naleznete zde >>

Stáhněte si test: Jste připraveni na pohovor v němčině? zdarma a zjistěte bleskurychle, jak na tom vaše business němčina je.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

 • Nejčtenější příspěvky
 • Rubriky
 • Pohovor v němčině: 36 nejčastějších otázek
 • Jste připraveni na pohovor?

  Stáhněte si můj test a zjistěte jak na tom jste!

 • Der… Vertrag, Antrag oder Auftrag?