Jak říci německy „pracuji rád s lidmi“ 6 různými způsoby a mnohem víc :)

Čeká vás přijímací pohovor v němčině? Anebo právě píšete motivační dopis či životopis? A chcete zapůsobit? Ukažme si, jak můžete všední frázi „ich arbeite gern(e) mit Menschen“ říci 6 různými způsoby. 

1) Ich bin gern(e) mit Menchen in Kontakt. / Jsem rád v kontaktu s lidmi.

mit jemandem in Kontakt sein – být s někým v kontaktu

Jaký je rozdíl mezi „Menschen“ a „Leute“? 

Nejen pro business prostředí je dobré vědět, kdy použít „Menschen“, a ve kterých situacích zvolit raději „Leute“. Pojďme se na to podívat. 🙂

Oba výrazy znamenají v podstatě to samé = lidé. V mnoha případech se dají použít obě jako synonyma bez ztráty významu. Ale stoprocentně zaměnitelná nejsou. Všeobecně se dá říci, že rozdíl je v množství.

„Menschen“ se používá vždy, pokud mluvíte o lidstvu, máte na mysli lidi globálně nebo obecně (všechny lidi). Příklad: „Es leben 8 Milliarden Menschen auf der Erde./ Na zemi žije 8 miliard lidí.“,“Was wäre wenn die Menschen nicht existierten.“/ „Co by bylo kdyby lidé neexistovali.“ 

Ve větě „Ich bin gern mit Menschen in Kontakt“ jsou myšleni lidé obecně. S „Menschen“ se nejvíce setkáte v médiích a ve spisovné němčině. 

Ich bin gern(e) mit Leuten mit Menschen in Kontakt.

Jsem rád v kontaktu s lidmi.

 

„Leute“ nejvíce využijete v běžné každodenní komunikaci. Příklad: „In der U-Bahn waren viele Leute / V metru bylo hodně lidí.“

Využijete ho pokud mluvíte o určité (menší) skupině lidí. Příklad:“Schau mal, dort drüben stehen ganz viele Leute in der Schlange. / Koukni, tam naproti stojí hodně lidí ve frontě.“ 

Oproti slovu „Menschen“, které je více méně neutrální, se „Leute“ používá častěji v negativním slova smyslu. Příklad: „Was sind das denn für Leute? / Co je to za lidi?“

Označuje také skupinu lidí kolem mluvčího. Příklad: „Ich bringe heute Abend ein paar Leute zur Party mit, OK?“/ „Vezmu s sebou dnes večer na párty pár lidí, OK?“

„Leute“ se také ustálilo v hovorové němčině. Pokud zdravíme přátele: „Hallo Leute!“, „Na, Leute, wie geht’s?“ Existuje pouze v plurálu.

2) Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. / Miluji práci s lidmi. 

Sloveso arbeiten je zde závislé na slovesu lieben, a proto v této větě musí být infinitiv s „zu.“ Infinitiv prostý bez „zu“ následuje ve větách po způsobových slovesech (wollen, können, müssen, sollen atd.), po slovesech pohybu (gehen, fahren, kommen, laufen atd.), po slovesech vnímání (sehen, hören, fühlen, spüren) a po slovesech lassen, bleiben.

Také v jednoduchých větách po lehren, lernen a helfen se infinitiv s „zu“ vynechává, v případě že infinitiv následuje ihned po slovesu. Příklad: „Ich helfe dir kochen.“ / Pomůžu ti uvařit. „Ich helfe dir gern, die deutsche Grammatik endlich zu verstehen.“ / Rád ti pomůžu, konečně rozumět německé gramatice.  

Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten.

Miluji práci s lidmi.

3) An meiner Arbeit gefällt mir der Kontakt mit Menschen. / Na své práci mám rád kontakt s lidmi. 

Gefallen znamená líbít se a je to sloveso s neodlučitelnou předponou ge-. Předpona se od slovesa nikdy neodděluje. Přízvuk je, ostatně jako u všech sloves s neodlučitelnou předponou, až za předponou – gefallen. Gefallen se pojí s předložkou – an.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit?

An meiner Arbeit gefällt mir der Kontakt mit Menschen.

Co se Vám líbí na Vaší práci?

Na své práci mám rád kontakt s lidmi.

4)  Der Umgang mit Menschen macht mir Spaß. / Baví mě kontakt s lidmi. 

der Umgang – vztah, kontakt, styk

umgehen – stýkat se, scházet se, zacházet, nakládat s něčím

Pokud vás kontakt s lidmi baví a pro danou pracovní pozici je důležitý, zmiňte to ve vašem motivačním dopisu nebo to použijte u pohovoru! 🙂 

Durch meinen aktuellen Beruf habe ich entdeckt, dass mir der Umgang mit Menschen viel Spaß macht. In diesem Bereich sehe ich die beste Basis für meine berufliche Weiterentwicklung.

Díky své současné práci jsem zjistil, že rád pracuji s lidmi. V této oblasti vidím nejlepší základ pro svůj další profesní rozvoj.

5)  In meiner letzten Position war ich täglich mit Menschen in Kontakt. / Na své poslední pracovní pozici jsem byl denně v kontaktu s lidmi. 

Máte několikaleté zkušenosti s dennodenním kontaktem s lidmi? A další silné stránky, které se k pracovní pozici hodí? Použijte je! 

Ich fühle mich wohl, wenn ich täglich in Kontakt mit Menschen bin, ich bin organisationsfähig, das habe ich mehrmals in meinen letzten Positionen bewiesen.

Cítím se dobře, když jsem denně v kontaktu s lidmi, jsem organizačně schopný, to jsem několikrát dokázal na svých posledních pozicích.

6) Ich bin ein kommunikativer Mensch, es fällt mir leicht mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. / Jsem komunikativní člověk, je pro mě snadné navazovat kontakt s ostatními lidmi. 

Pokud snadno komunikujete, pak určitě využijete tuto frázi: „mit jemandem in Kontakt treten = navázat s někým kontakt.“

Možná vás zaujala také druhá část věty: „Es fällt mir leicht…“ Jedná se o sloveso leichtfallen = být snadný/ lehký.“ Příklad: Es fällt mir leicht Fremdsprachen zu lernen. Učím se lehce cizí jazyky. 

Es fällt mir leicht mit Menschen in Kontakt zu treten.

Je pro mě snadné navazovat kontakt s lidmi. 

Kam dál?
Stáhněte si TEST: Jste připraveni na pohovor v němčině? zdarma a zjistěte, jak umíte reagovat na otázky, které jsou u pohovoru často kladeny. K testu ode mě získáte dárek – 36 nejčastějších otázek u pohovoru v PDF.

Je nadšená lektorka němčiny. Několik let pracovala u firem v Německu a v Rakousku. Dnes žije ve Vídni a miluje předávat své nabyté pracovní a jazykové zkušenosti dál. Vede online lekce němčiny přes Skype a pomáhá ostatním lidem v cestě za jejich pracovním snem.

Andrea je autorka e-booku Business němčina- Přijímací pohovor. Ukazuje lidem, jak se připravit na přijímací pohovor a úspěšně ho zvládnout.

Více informací o Andree naleznete zde >>

Stáhněte si test: Jste připraveni na pohovor v němčině? zdarma a zjistěte bleskurychle, jak na tom vaše business němčina je.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Nejčtenější příspěvky
  • Rubriky
  • Pohovor v němčině: 36 nejčastějších otázek
  • Jste připraveni na pohovor?

    Stáhněte si můj test a zjistěte jak na tom jste!

  • Der… Vertrag, Antrag oder Auftrag?