Ausrichten / erledigen / einrichten? | Slovesa | Typické chyby A2, B1

Jak byste do němčiny přeložili sloveso zařídit? Proč můžeme spojení zařídit byt přeložit die Wohnung einrichten, ale např. ve spojení zařídit nákupy musíme dát přednost slovesu erledigen? Proč zvolíme při překladu spojení vyřídit pozdrav sloveso ausrichten? Na to najdete odpovědi v tomto článku. 

1) AUSRICHTEN – vyřídit pozdrav ap.

Sloveso má odlučitelnou předponu aus-, v minulých časech se skloňuje pravidelně: richtete aus, hat ausgerichtet.

Vyřiď mu ode mě pěkné pozdravy. Richte ihm schöne Grüße von mir aus.
Vyřídím mu to. Ich richte es ihm aus.
Vyřiď jí, že se mi má ozvat. Richte ihr aus, dass sie sich bei mir melden soll.
Můj kolega vám posílá pěkný pozdrav. Mein Kollege lässt euch einen schönen Gruß ausrichten. 
Mám Vám vyřídit, že zítra nepřijde (on). Ich soll Ihnen ausrichten, dass er morgen nicht kommt.

Všimněte si:
Odlučitelné předpony (ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, mit-, nach-, vor-, weg-, zu-) zůstávají ve vedlejší větě součástí slovesa!!! Neoddělují se od něj, jako tomu běžně bývá: 

1) v přítomném čase v otázce

Vyřídíš mu to? Richtest du es ihm aus?
                                  Oproti
Myslel jsem, že mu to vyřídíš. Ich habe gedacht, dass du es ihm ausrichtest?

2) v přítomném čase v oznamovací větě

Ona jim to vyřídí. Sie richtet es ihnen aus.
                                  Oproti
Doufám, že jim to vyřídí. Ich hoffe, dass sie es ihnen ausrichtet


2) ERLEDIGEN – vyřídit úkoly ap. 

Sloveso má neodlučitelnou předponu er-, v minulých časech se skloňuje pravidelně: erledigte, hat erledigt.

Zařídím to. Ich erledige es.
To si vyřeším (vyřídím) sám. Ich erledige es selbst.
Problém se vyřešil sám. Das Problem hat sich von selbst erledigt.
Potřebuješ ještě pomoct? – Ne, děkuji, už není potřeba. Brauchst du noch Hilfe? – Nein, danke, es hat sich schon erledigt!
Můžeš za mě zařídit nákupy? Kannst du für mich die Einkäufe erledigen? 
Dnes toho musím hodně zařídit, musím jít na poštu, do banky a nakonec k holiči. Ich muss heute viele Sachen erledigen  ( = Ich habe heute viel zu erledigen), ich muss zur Post, zur Bank und schließlich zum Friseur gehen.
Vyřídil jsi ten úkol? Hast du die Aufgabe erledigt?
Vyřídil jsem všechny úkoly z minulého týdne. Ich habe alle Aufgaben von letzter Woche erledigt.
Vyřízeno! Hotovo! Erledigt! 

3) EINRICHTEN – zařídit nábytkem ap. 

Sloveso má odlučitelnou předponu ein-, v minulých časech se skloňuje pravidelně: richtete ein, hat eingerichtet.

Přestěhoval jsem se do nového bytu. – Opravdu? To je super. Jak sis ho zařídil? Ich bin in eine neue Wohnung gezogen. – Wirklich? Das ist toll! Wie hast du sie eingerichtet? 
Chci si zařídit byt vkusně a moderně.  Ich möchte meine Wohnung schick und modern einrichten. 

Sloveso einrichten by se vám mohlo hodit během small talku na začátku přijímacího pohovoru.

Ich finde Ihre Büros sehr geräumig und wunderschön eingerichtet. Považuji Vaše kanceláře za velmi prostorné a moc hezky zařízené.
Další příklady, jak můžeme do němčiny překládat „zařídit“:
1) Zařídím to. Ich kümmere mich darum.
2) Zařídíš, prosím, aby zboží dostali včas? Sorgst du, bitte, dafür, dass sie die Ware rechtzeitig bekommen?
3) Můžeš, prosím, zařídit, aby to bylo do zítra hotové ? Kannst du, bitte, dafür sorgen, dass es bis morgen fertig ist?
4) Ta si to ale umí zařídit. Die kennt sich ja aus!
5) Zařídím se podle svého. Ich mache mein eigenes Ding. Ich mache es, wie ich will.
6) Zařiď se podle toho. Richte dich danach aus.
7) Než poletíme do Ameriky, musíme si zařídit vízum. Bevor wir nach Amerika fliegen, müssen wir das Visum beantragen.

Jetzt bist du dran! Ausrichten / erledigen / einrichten oder für etwas sorgen?

[1] ___________ ihm  bitte _____, dass er nicht mehr kommen muss, ich habe in der Zwischenzeit alles organisiert.

[2] Ich bin total ____________. Gott sei Dank ist heute schon Freitag. Ich kann kaum das Wochenende erwarten.

[3] Frau Schmidt lässt _____________, dass sie heute nicht kommt, weil ihre Tochter krank ist und sie mit ihr zu Hause bleiben muss.

[4]  Ich __________ dafür, dass alle Aufgaben rechtzeitig erledigt werden.

[5] Ist die Sache schon _____________? Nein, noch nicht, ich war bis jetzt voll beschäftigt.  

[6] Ich suche eine Zweizimmerwohnung  voll __________. Weißt du vielleicht von einer, die nicht weit vom Zentrum entfernt ist?

[7] Wer __________ dafür, dass wir während der Sitzung nicht gestört werden? – Pauline bleibt an der Rezeption und wird alle Telefonate währenddessen annehmen.

[8] Hallo Jana, was machst du denn da? – Hallo Lukas, ich bin hier um meine Wohnung mit neuen Möbeln ___________.

[9] Sie müssen sich um nichts mehr kümmern. Wir __________ für Sie alles Weitere.

[10] Nein, Herr Müller ist nicht hier, soll ich ihm etwas ___________?

Kam dál?
Stáhněte si TEST: „Jste připraveni na pohovor v němčině?“ zdarma a zjistěte, jak umíte reagovat na otázky, které jsou u pohovoru často kladeny. K testu ode mě získáte dárek – 36 nejčastějších otázek u pohovoru v PDF.

Lösungen: [1] richte aus [2] erledigt [3] ausrichten [4] sorge [5] erledigt [6] eingerichtet  [7] sorgt [8] einzurichten [9] erledigen [10] ausrichten

Je nadšená lektorka němčiny. Několik let pracovala u firem v Německu a v Rakousku. Dnes žije ve Vídni a miluje předávat své nabyté pracovní a jazykové zkušenosti dál. Vede online lekce němčiny přes Skype a pomáhá ostatním lidem v cestě za jejich pracovním snem.

Andrea je autorka e-booku Business němčina- Přijímací pohovor. Ukazuje lidem, jak se připravit na přijímací pohovor a úspěšně ho zvládnout.

Více informací o Andree naleznete zde >>

Stáhněte si test: Jste připraveni na pohovor v němčině? zdarma a zjistěte bleskurychle, jak na tom vaše business němčina je.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • Nejčtenější příspěvky
  • Rubriky
  • Pohovor v němčině: 36 nejčastějších otázek
  • Jste připraveni na pohovor?

    Stáhněte si můj test a zjistěte jak na tom jste!

  • Der… Vertrag, Antrag oder Auftrag?