Nejdůležitější předpony u slovesa arbeiten

Předpony v němčině mění význam sloves. V tomto článku se zaměříme na sloveso arbeiten. Nová slovíčka se snažte učit rovnou na příkladech, budou se vám lépe pamatovat! Zaměřila jsem se na slovíčka a příklady z praxe.

Předpony u slovesa: „arbeiten“

abarbeiten
Odlučitelná předpona, úroveň B1

Nejčastěji se používá ve významu splnit úkoly na seznamu ap. → eine Liste mit Aufgaben/ eine To-do-Liste abarbeiten.

Když mám hodně práce, vytvářím si seznam úkolů, abych si den mohl lépe naplánovat. Mým hlavním cílem je, aby na konci dne byl tento seznam prázdný.

Wenn ich viel zu tun habe, erstelle ich eine To-do-Liste um mir den Tag besser planen zu können. Mein Ziel ist es, dass am Ende des Tages die Liste abgearbeitet ist.

Význam č.2 → něco odpracovat např. dluhy, pokutu ap.  die Schulden/ Strafe abarbeiten

Dohodli jsme se, že si své dluhy odpracuje.

Wir haben vereinbart, dass er seine Schulden abarbeiten wird.

Význam č.3 → být/ vypadat ztrhaný prací → abgearbeitet sein/ aussehen

Vypadá opravdu ztrhaně, měl by si vzít neodkladně dovolenou.

Er sieht wirklich abgearbeitet aus, er sollte dringend Urlaub nehmen. 


ausarbeiten
Odlučitelná předpona, úroveň B2
Nejčastěji se používá ve významu vypracovat, vytvořit plán/ koncept/ strategii  → einen Plan/ ein Konzept/ eine Strategie ausarbeiten

Vytvořil jsem si plán, jak se co nejrychleji naučím německy.

Ich habe einen Plan ausgearbeitet, wie ich am schnellsten Deutsch lerne.

Význam č. 2 → zpracovat něco do detailu → etwas bis ins Detail ausarbeiten 

Plán jsem vypracoval do nejmenšího detailu.

Den Plan habe ich bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. 


! Rozdíl mezi slovesy verarbeiten a bearbeiten

Kdy použít sloveso verarbeiten, a ve kterých situacích raději zvolit bearbeiten? Na to se podíváme společně s rodilým mluvčím v tomto videu.

verarbeiten
Neodlučitelná předpona, úroveň B1 

Význam č. 1 zpracovat materiál, surovinu ap. Toto sloveso je specifické tím, že věc je zpracována tak, že vzniká něco nového.

Firma zpracovává maso na uzeninu.

Die Firma verarbeitet Fleisch zu Wurst. 

Firma zpracovává dřevo na nábytek.

Die Firma verarbeitet Holz zu Möbel. 

V přeneseném významu č. 2 → zpracovat zážitky/ dojmy z dovolené, zklamání ap. → die Urlaubserlebnisse/ Eindrücke/ Enttäuschungen verarbeiten. 

Seit wann bist du vom Urlaub zurück?/ Od kdy jsi zpátky z dovolené? 

– Seit einer Woche./ Už týden.  

Und wie war’s? / A jak bylo? 

– Einfach perfekt! Ich verarbeite immer noch die schönen Erlebnisse. / Perfektně! Stále ještě zpracovávám ty krásné zážitky.

Význam č. 3 → strávit jídlo das Essen verarbeiten 

 Möchtest du einen Nachtisch haben?/ Dáš si dezert? 

– Nein, danke! Ich muss noch das Mittagessen verarbeiten./ Ne, děkuji! Musím ještě strávit oběd. 

bearbeiten
Neodlučitelná předpona, úroveň A2

Význam č. 1 zpracovat materiál ve významu opracovat, na rozdíl od slovesa verarbeiten nejde o zásadní změnu.  

hrubě opracovat kůži/ dřevo/ kov/ podlahu

Leder/ Holz/ Metall/ Boden grob bearbeiten

Význam č. 2 → ověřit, vyřídit žádost (na úřadě ap.), dotaz
Vaše žádost bude co možná nejdříve vyřízena.
Ihr Antrag wird schnellstmöglich bearbeitet. 

Stále ještě čekám, až bude můj dotaz vyřízen.

Ich warte immer noch bis meine Anfrage bearbeitet wird.

Význam č. 3  → zpracovat např. objednávku, reklamaci, došlé e-maily, zakázky
 

Musím zpracovat dnešní objednávky.

Ich muss noch die heutigen Bestellungen bearbeiten.

Musím zpracovat všechny došlé e-maily/ zakázky/ reklamace.

Ich muss alle eingetroffenen E-mails/ Aufträge/ Reklamationen bearbeiten. 

Význam č. 4  → něco přepracovat, upravit, pozměnit atd.

Zveřejnil jsem příspěvek na facebooku. Naštěstí se dá kdykoliv upravit.

Ich habe auf Facebook einen Beitrag veröffentlicht. Zum Glück kann man ihn jederzeit bearbeiten. 


einarbeiten
Odlučitelná předpona, úroveň B1

Význam → zaškolit, zapracovat

Smím vědět, kdo mě do nové práce zapracuje?

Darf ich wissen, wer mich in die neue Arbeit einarbeiten wird? 

Více vlastních otázek, které můžete položit zaměstnavateli u pohovoru, najdete v eBooku Business němčina – Přijímací pohovor.

Podstatné jméno: die Einarbeitung (zaškolení, zapracování)

Jak dlouho trvá doba na zapracování?

Wie lange dauert die Einarbeitungsphase? 

Zaškolení do nové práce trvá kolem 4 týdnů.

Die Einarbeitung in die neue Tätigkeit dauert in etwa 4 Wochen.

Pozor! Rozlišujte: (sich) einarbeiten  zapracovat (se) x die Probezeit  zkušební doba (lhůta)

Jak dlouho u Vás trvá zkušební doba? 
Wie lange dauert bei Ihnen die Probezeit


sich hocharbeiten
Odlučitelná předpona, úroveň B1
Synonymum: beruflich aufsteigen (pracovně povýšit)

Význam → vypracovat se

Vypracoval jsem se až na manažera restaurace a dnes mám pod sebou kolem 40 zaměstnanců.

Ich habe mich bis zum Restaurant Manager hochgearbeitet und heute habe ich die Verantwortung für rund 40 Mitarbeiter.


nacharbeiten
Odlučitelná předpona, úroveň B1

Význam → dohnat zameškanou práci ap.

V práci musím dohonit zameškané hodiny.

Ich muss in der Arbeit die fehlenden Stunden nacharbeiten.

Pozor! Rozlišujete: nacharbeiten → dohonit zameškanou práci x Überstunden machen → pracovat přesčas

Celý týden musím pracovat přesčas.

Die ganze Woche muss ich Überstunden machen. 


ducharbeiten
Odlučitelná předpona, úroveň B1

Význam č.1 → pracovat bez přerušení/ pauzy   → ohne Unterbrechung/ Pause arbeiten 

Pracoval bez přerušení celou noc.

Er hat die Nacht durchgearbeitet.  


zusammenarbeiten
Odlučitelná předpona, úroveň A2

Význam → pracovat společně, spolu

Jste kolegové? – Ano, pracujeme spolu.

Seid ihr Kollegen? – Ja, wir arbeiten zusammen. 

Je skvělé pracovat s mojí kolegyní.

Ich finde es toll, mit meiner Kollegin zusammenzuarbeiten.

Strichmnnchen Gemeinsam mehr erreichen

Podstatné jméno: die Zusammenarbeit (kooperace, spolupráce)

Spolupráce v našem týmu funguje dobře.
Die Zusammenarbeit in unserem Team funktioniert gut.

Kam dál?

Stáhněte si zdarma TEST: „Uspěli byste u přijímacího pohovoru v německém jazyce?“ a zjistěte během krátké chvíle, jak umíte reagovat na časté otázky u pohovoru. Součástí testu jsou podklady v PDF formě – 36 nejčastějších otázek u pohovoru v němčině.


 

Je nadšená lektorka němčiny. Několik let pracovala u firem v Německu a v Rakousku. Dnes žije ve Vídni a miluje předávat své nabyté pracovní a jazykové zkušenosti dál. Vede online lekce němčiny přes Skype a pomáhá ostatním lidem v cestě za jejich pracovním snem.

Andrea je autorka e-booku Business němčina- Přijímací pohovor. Ukazuje lidem, jak se připravit na přijímací pohovor a úspěšně ho zvládnout.

Více informací o Andrej naleznete zde >>

Stáhněte si test: Jste připraveni na pohovor v němčině? zdarma a zjistěte bleskurychle, jak na tom vaše business němčina je.

Komentáře
  1. Andrea Andrea napsal:

    Super. Jsem ráda, že se Vám článek líbí. Pánovi držím palce! 🙂

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Nejčtenější příspěvky
  • Rubriky
  • Pohovor v němčině: 36 nejčastějších otázek
  • Jste připraveni na pohovor?

    Stáhněte si můj test a zjistěte jak na tom jste!

  • Der… Vertrag, Antrag oder Auftrag?